2021

July

Senior Men Shannon Gaels V Maghera
Boys U 13 Shannon Gaels V Saint Finbars
Senior Ladies Shannon Gaels V Arva Killeshandre
Girls U14 Shannon Gaels V Balinagh
Girls U14 Shannon Gaels V Cavan Gaels
Senior Ladies Shannon Gaels V St Kilians
Senior Men Shannon Gaels V Drumlane

June

Athletic Ireland National Senior Championships Relay 4 By 400 Meters
Senior Men Shannon Gaels V Kill
U14 Ladies Shannon Gaels V Killygarry
Senior Men Shannon Gaels V Templeport
U14 Ladies Shannon Gaels V Lacken
Ladies Shannon Gaels V Drumgoon
U15 Boys Dernacrieve Gaels V Laragh
Shannon Gaels V Lurgan